Rsync Nedir ? Yazdır

  • RSYNC, SSH, SCP
  • 0

rsync, dosya ve dizinleri eşitlemek için kullanılan bir veri kopyalama ve senkronizasyon aracıdır.

rsync, uzak sunucularla veya yerel dosya sistemleriyle çalışabilir ve verileri sadece değişikliklerle senkronize edebilir. Bu nedenle, büyük dosya veya dizinlerin senkronize edilmesi gerektiğinde rsync oldukça faydalıdır.

rsync kullanarak dosyaları senkronize etmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

  1. Yerel dosyaları senkronize etmek istiyorsanız, aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
 
rsync kaynak_dosya hedef_dosya 

Örneğin, aşağıdaki komutu kullanarak /home/kullanici/dosya1'i /home/kullanici/dosya2'ye kopyalayabilirsiniz:

 
rsync /home/kullanici/dosya1 /home/kullanici/dosya2
  1. Uzak sunucular arasında dosyaları senkronize etmek istiyorsanız, aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
 
rsync kaynak_dosya kullanici@uzak_sunucu:hedef_dosya

Örneğin, aşağıdaki komutu kullanarak /home/kullanici/dosya1'i uzak sunucudaki /home/kullanici/dosya2'ye kopyalayabilirsiniz:

 
rsync /home/kullanici/dosya1 kullanici@uzak_sunucu:/home/kullanici/dosya2

rsync, dosyaları ve dizinleri senkronize etmek için birçok seçenek sunar. Bazı faydalı seçenekler şunlardır:

  • "-a" (archive): Dosya ve dizinleri ayrıntılı bir şekilde senkronize eder ve izinleri, sahipleri ve zaman damgalarını korur.
  • "-r" (recursive): rsync, klasörler ve alt klasörler içindeki dosyaları senkronize etmek için kullanılır.
  • "-v" (verbose): rsync işlemlerinin ayrıntılarını görüntüler.

rsync, dosyaları senkronize etmek için güçlü bir araçtır ve genellikle sistem yöneticileri ve web geliştiricileri tarafından kullanılır. Dosyaları sadece değişikliklerle senkronize edebildiği için, büyük dosya veya dizinlerin senkronize edilmesinde oldukça faydalıdır.

User
rsync ile ssh üzerinden dosya aktarımı nasıl yapılır ?
 

rsync, SSH protokolü üzerinden dosya aktarımı yapmak için sıklıkla kullanılan bir araçtır. Bu yöntem, verilerin güvenli bir şekilde aktarılmasını ve şifrelenmesini sağlar. rsync'in SSH üzerinden kullanımı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. İlk olarak, hedef sunucuda SSH erişiminin açık olduğundan emin olun. Ayrıca, rsync aracının hedef sunucuda yüklü olduğundan da emin olmalısınız.

  2. Ardından, kaynak sunucuda rsync komutunu kullanarak verileri hedef sunucuya kopyalayabilirsiniz. Şu şekilde bir komut kullanabilirsiniz:

 
rsync -avz -e ssh kaynak_dizin/ kullanici@hedef_sunucu:/hedef_dizin/

Bu komutta, "-a" seçeneği dosya ve dizinleri ayrıntılı bir şekilde senkronize eder ve izinleri, sahipleri ve zaman damgalarını korur. "-v" seçeneği ise rsync işlemlerinin ayrıntılarını görüntüler. "-z" seçeneği ise verilerin sıkıştırılmasını sağlar ve veri aktarımını hızlandırır. "-e ssh" seçeneği, rsync'in SSH protokolünü kullanarak veri aktarmasını sağlar. "kaynak_dizin/" ve "/hedef_dizin/" ise sırasıyla kaynak ve hedef dizinlerin yerlerini belirtir.

  1. Komutu çalıştırdıktan sonra, rsync verileri SSH üzerinden hedef sunucuya kopyalayacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra, veriler hedef sunucuda belirtilen dizine kaydedilecektir.

rsync kullanarak SSH üzerinden dosya aktarımı yapmak, verilerin güvenli bir şekilde taşınmasını ve şifrelenmesini sağlar. Bu yöntem, web geliştiricileri ve sistem yöneticileri gibi birçok farklı kullanıcı tarafından sıklıkla tercih edilir.

 

ssh portu farklıysa rsync yi nasıl kullanmalıyım ?

 

Eğer SSH bağlantısı için kullanılan port numarası standart SSH portu olan 22 numarasından farklıysa, rsync komutunu kullanırken bunu belirtmeniz gerekiyor. Bu durumda "-e ssh" seçeneğinin yanına "-p" seçeneği ekleyerek SSH port numarasını belirtebilirsiniz.

Örneğin, varsayalım hedef sunucuda SSH bağlantısı için 2222 numaralı port kullanılıyor. Bu durumda, aşağıdaki gibi bir rsync komutu kullanabilirsiniz:

rsync -avz -e "ssh -p 2222" kaynak_dizin/ kullanici@hedef_sunucu:/hedef_dizin/

Burada "-e" seçeneği içinde "-p 2222" seçeneği eklenerek SSH bağlantısı için kullanılan port numarası belirtiliyor. Bu şekilde rsync aracı, belirtilen port numarasını kullanarak SSH üzerinden dosya aktarımını gerçekleştiriyor.

 

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

<< Geri
overlay spinner