Persits Örnek Mail Bileşeni

<%
    ' change to address of your own SMTP server
    strHost = "localhost"

    If Request("Send") <> "" Then
       
        Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender")
        ' enter valid SMTP host
        Mail.Host = strHost

        Mail.From = Request("From") ' From address
        Mail.FromName = Request("FromName") ' optional
        Mail.AddAddress Request("To")
       
        ' message subject
        Mail.Subject = Request("Subject")
        ' message body
        Mail.Body = Request("Body")

        strErr = ""
        bSuccess = False
        On Error Resume Next ' catch errors
        Mail.Send    ' send message
        If Err <> 0 Then ' error occurred
            strErr = Err.Description
        else
            bSuccess = True
        End If
    End If
%>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Örnek Mail Bileşeni</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">

<H2>AspEmail: mail.asp</h2>

<% If strErr <> "" Then %>
<h3><FONT COLOR="#FF0000">Hata Oluştu: <I><% = strErr %></I></FONT></h3>
<% End If %>

<% If bSuccess Then %>
<h3><FONT COLOR="#00A000">Mesaj <% = Request("To") %>. Adresine Başarı ile Gönderildi</FONT></h3>
<% End If %>

<FORM METHOD="POST" ACTION="mail.asp">

<TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=2 BGCOLOR="#E0E0E0">
    <TR>
        <TD>Host:</TD>
        <TD><B><% = strHost %></B></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>Gönderen Mail:</TD>
        <TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="From"></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>Gönderen Adı:</TD>
        <TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="FromName"></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>Alıcı Mail:</TD>
        <TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="To"></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>Başlık:</TD>
        <TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="Subject"></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>Mesaj:</TD>
        <TD><TEXTAREA NAME="Body"></TEXTAREA></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD COLSPAN=2><INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="Send" VALUE="Gönder"></TD>
    </TR>

</TABLE>

</FORM>

</BODY>
</HTML>
  • 110 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Related Articles

HTTP 500 iç sunucu hatası alıyorum problem ne olabilir?

Bu mesajın alınma nedeni sayfanızda oluşan bir kod hatasıdır. Internet explorerda bu mesajın...

Hangi ASP bileşenlerini kullanabilirim ?

Hizmet aldığınız sunucuya ve pakete göre bu durum değişiklik göstermektedir. Sunucularımızın...