PageRank Nedir? Yazdır

  • 116

PageRank (PR) Nedir ?

PageRank (kısaca PR olarak kullanılıyor), Google'un bır sayfanın değerini belirtmek için 0 ile 10 arasında verdiği bir rakamdır. PageRank (PR) Google'un tescilli markasıdır ve telıf hakkı Google'a aittir.

Google bir sayfanın değerini ölçmek için diğer arama motorlarının gibi sadece Link Popülerliği'ni (Link Popularity) dikkate almaz. Bunun yanında Link veren sayfanın PageRank (PR) değerini de hesaba katar.

PageRank'ın Kullanımı :

Google uzun süre boyunca PageRank'ı SERP (Arama Sonuç Sayfası) için önemli bir kriter olarak almıştır. Bu durumda iyi bir PageRank sayfanızın Arama Sonucunda ilk sayfada yer almanızı sağlıyordu. Bu sistemin kötüye kullanımı ve manipülasyonlar nedeniyle Google bu kritere verdiği önemi azalttı. Şu anki genel kanı : bir sayfanın SERP'deki yeri (Ranking) için , PageRank sadece iki çok güçlü sayfa arasında ayırım yapmakta zorlandığında dikkate alınıyor.

Ama yüksek bir PageRank'a sahipseniz Google'un Örümcekleri (Spider - Crawler) ve Googlebot tarafından öncelikli olarak sayfanız sıkça ziyaret edilir. Örneğin PR (PageRank) 'ı 6 olan bir site Googlebot un her gün sitesini gezeceğini hesaba katmalı.
PageRank'ın Hesaplanması ve Kaynağı :

PageRank algoritmasının formülü ilk olarak Google yaratıcılarından olan Lawrence Page ve arkadaşı Sergey Brin tarafından geliştirilmiştir.
PageRank Algoritması :

PR(A) = (1-d) + d(PR(T1)/C(T1) + .... + PR(Tn)/C(Tn))

PR(A) : A sayfasının PageRank'ı
PR(Ti) : A sayfasına link veren Ti sayfalarının PageRank'ı
C(Ti) :Ti sayfasındaki linklerin toplam sayısı
d : Buharlaşma Faktörü , 0 <= d <=1 arasındadır.

PageRank, linki veren sayfadan linklenen (hedef sayfa) sayfaya buharlaşma faktörü gözönüne alınarak eşit oranda bölünür. Şuna dikkat edin : PageRank sayfa için geçerlidir, yani ıletisim.html, firmamiz.html gibi. PageRank site için değil sayfa için geçerlidir. Bu nedenle her sayfanın ayrı bir PageRank değeri vardır. Bu yüzden linkleme sırasında PageRank bölündüğünde sayfadan sayfaya bölünür, siteden siteye değil. Bı site içi linklemede (dahili link) de geçerlidir.

PageRank neyi ifade eder ?

Google Toolbar ' da gösterilen PageRank, Google'ın kendi içindeki gerçek PageRank'ın 0 ile 10 arasındaki bir değerle ifadesidir. Gerçekte gösterilmeyen PageRank ile Google Toolbar ' daki PageRank arasında logaritmik bir ilişki vardır.PR0 = nˆ0
PR1 = nˆ1
PR2 = nˆ2
PR3 = nˆ3
.....
PR10 = nˆ10

Örneğin n için 5 değerini alalım. O zaman gerçek PageRank için ortalama değer :

PR0 = 1
PR1 = 6
PR2 = 36
PR3 = 216
.....
PR10 = 60.466.176

olacaktır.


Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

<< Geri
overlay spinner